لطفا به تمامی سوال ها پاسخ دهید

سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش

نحوه ی اطلاع رسانی اخبار مرتبط با واحد خدمات پس از فروش

مناسب بودن نحوه ی برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش و ایجاد حس احترام متقابل

پاسخگویی سریع و مناسب به درخواست های مشتری توسط کارکنان واحد خدمات پس از فروش

میزان تسلط،مهارت و دانش فنی کارشناسان تعمیرگاه در ارائه خدمات پس از فروش از قبیل عیب یابی و تعمیر دستگاه

میزان رضایت شما از هزینه پرداختی نسبت به خدمات ارائه شده

آیا ایرادات ثبت شده به طور کامل رفع گردید ؟